افزودنی زودگیر بتن

افزودنی زودگیر بتن

به طور کلی کاهش مقاومت با افزایش میزان افزودنی زودگیر بتن رخ میدهد و رنج نسبت های سنگدانه به سیمان در مخلوط ها که می تواند اسپری شود محدود است و نسبت وزنی که به طور معمول در امور تعمیراتی استفاده میشود 1:5/3 و 1:4 است . مخلوط ها برای فرایند خشک به راحتی از سیمان کیسه ای آماده و سنگدانه یا بدون مواد افزودنی زودگیر بتن بدست می آیند .

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...