علل کاربرد مواد افزودنی روان کننده

علل کاربرد مواد افزودنی روان کننده

مواد افزودنی روان کننده بتن به سه منظور در بتن بکار میرود : 1-در بتن با نسبت آب به سیمان برابر با بتن شاهد ، باعث افزایش روانی بتن شده و بتن را بدون کاهش مقاومت ، کارپذیر میکنند 2 - در بتن با نسبت آب به سیمان کمتر نسبت به بتن شاهد روانی کافی را بهبتن میدهند و باعث افزایش مقاومت بتن میشوند 3- در بتن با عیار سیمان کمتر ،میتوانند بوسیله کاهش نسبت آب به سیمان و تامین روانی باعث صرفه جویی در مصرف سیمان شوند . 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...