نقش ترکیبات سیمان در مقاومت و گیرش سیمان

نقش ترکیبات سیمان در مقاومت و گیرش سیمان

ترکیبات سیمان درمقاومت و گیرش سیمان نقش دارد و بطورکلی سیلیکاتهای کلسیم (C3S وC2S) که تقریباً80 درصد ازجرم سیمان را تشکیل میدهند در مقاومت نقش دارند. در این بین C3S عمده مقاومت خود را در28 روز کسب مینماید در حالیکه C2S روند کند تری دارد و ممکن است 30درصد مقاومتش را تا سن 28 روز بدهد و عمده مقاومت آن بعد از سن 28 روز خواهد بود. آلومیناتها که تقریباً کمتر از 20 درصد از جرم سیمان را تشکیل میدهند در گیرش سیمان نقش دارند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...