فوق روان ساز بتن و بخش اصلی مواد تشکیل دهنده

فوق روان ساز بتن و بخش اصلی مواد تشکیل دهنده

گستره ی وسیعی از مواد روان کننده با ویژگی ها و خواص جانبی گوناگون تولید و ارائه میشوند که بخش اصلی مواد تشکیل دهنده آن عبارتند از : مشتقات و ترکیبات اسید لیگنوسولفونیک و نمک های آنها ، مشتقات وترکیبات اسید هیدروکسی کربوکسیلیک و نمک های آن ، پلیمرهای هیدروکسیل دار ، مواد غیر یونی اثر کننده بر سطح .

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...