خصوصیات و تاثیرات مواد افزودنی پلی نفتالین

خصوصیات و تاثیرات مواد افزودنی پلی نفتالین

روان کننده پلی نفتالین یک مادهء کاھنده آب و دیرگیر بتن می باشد. روان کننده پلی نفتالین جھت استفاده در مناطق معتدل و گرم مناسب است. قدرت روان کنندگی و کاھش روان کننده پلی نفتالین بیشتر از 136 SP و کمتر از SP134 میباشد. استفاده ھمزمان روان کننده پلی نفتالین با دیگر مواد افزودنی در مخلوط بتن سازگاری دارد، بدین منظور،کلیه مواد افزودنی باید به صورت مجزابه مخلوط روان کننده پلی نفتالین اضافه گردند و نباید قبل از افزودن به مخلوط، با یکدیگر ترکیب شوند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...