کاربردهای کیورینگ بتن

کاربردهای کیورینگ بتن

کاربردهای کیورینگ بتن : کیورینگ بتن نه تنها برای عموم كارهای بتنی ميتواند مورد مصرف در نظر گرفته شود. کیورینگ بتن برای سطوح وسيع بتنی طراحی گرديده کیورینگ بتن در باند های فرودگاهها کارایی دارد. کیورینگ بتن در جاده های بتنی استفاده می شود. کیورینگ بتن در عرشه ی پلها کارمی شود. کیورینگ بتن در كانالهای آبياری بتنی مورده استفاده قرار می گیرد. كيورينگ بتن در مناطق گرمسيری با تشعشع آفتاب کارایی خاصی دارد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...