مصارف اصلی ژل میکروسیلیس

مصارف اصلی ژل میکروسیلیس

نوعی از ژل میکروسیلیس دارای مصارف اصلی از جمله موارد زیر میباشد : سازه‌های آب بند جهت کاهش ریسک ترک خوردن بهبود خواص تکنولوژیی بتن با لحاظ کردن شرایط اقتصادی سازه‌های در شرایط آب و هوایی بد و خشک‌، در معرض وزش بادهای شدید و تابش مستقیم خورشید سازه‌های در معرض سایش مانند عرشه پل‌ها و پارکینگ‌ها و سطح‌های پر تردد سازه‌های در معرض بارهای دینامیکی، ضربه و خستگی سازه‌های نظامی و خاص سازه‌های بتنی در معرض کاویتاسیون سازه‌های بتنی در معرض سیکل‌های شدید ذوب و انجماد سازه‌های نیازمند به مدول الاستیسیته بالا کانال‌های روباز انتقال آب مقاطع نازک بتنی بتن حجیم و بتن مسطح به حداقل رساندن آب مصرفی بتن با عملکرد بالا بتن آماده مقاطع با تراکم زیاد آرماتور

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...