آخرین اخبار (صفحه ۳)

مهم ترین مراحل تولید بتن کیورینگ بتن چیست ؟

مهم ترین مراحل تولید بتن کیورینگ بتن چیست ؟

برای تولید بتن ، مراحل متعددی وجود دارد که یکی از مهمترین مراحل تولید بتن ، عمل آوری یا کیورینگ بتن می باشد. در صورتی که فرایند کیورینگ یا عمل آوری بهینه بتن انجام نگیرد، تا حد زیادی برخصوصیات و توانمندی های بتن ، تاثیرگذار خواهد بود. جهت کیورینگ سازه ...
مصارف اصلی ژل میکروسیلیس

مصارف اصلی ژل میکروسیلیس

نوعی از ژل میکروسیلیس دارای مصارف اصلی از جمله موارد زیر میباشد : سازه‌های آب بند جهت کاهش ریسک ترک خوردن بهبود خواص تکنولوژیی بتن با لحاظ کردن شرایط اقتصادی سازه‌های در شرایط آب و هوایی بد و خشک‌، در معرض وزش بادهای شدید و تابش مستقیم خورشید سازه‌های ...
افزودنی برای بتن ریزی در هوای سرد

افزودنی برای بتن ریزی در هوای سرد

افزودنی های اصلی تسریع کننده غیر کلریدی، غیر خورنده که در بازار در دسترس هستند دو نوع می باشند: 1) افزودنی های تسریع کننده برای استفاده در هنگام بتن ریزی در هوای سرد دماهای محیطی زیر انجماد را پایین نمی آورد؛ 2) افزودنی های تسریع کننده برای استفاده در ...
فوق روانساز بتن به عنوان افزودنی بتن

فوق روانساز بتن به عنوان افزودنی بتن

دست آوردها و یافته های علم در فوق روانساز بتن خالص ، سازی های شیمیایی که دارای عمده ترین خاصیت است در بهبود خواص این مواد به عنوان مواد افزودنی فوق روانساز را به عهده خواهد داشت که در تولید فوق روانساز بتن به آن توجه شده است و این امر باعث شده است تا ن...
زودگیر کننده بتن فاقد کلر

زودگیر کننده بتن فاقد کلر

زودگیر کننده بتن AF 480 افزودنی بتن مایع جهت حفاظت بتن در برابر یخ زدگی در دمای پایین تر از صفر میباشد و این محصول فاقد کلر بوده و برای مصرف در بتن توصیه میشود و اگرچه افزودنی ضد یخ بتن ر از یخ زدگی حفظ میکند ولی همواره توصیه میشود در هنگام کاربرد موار...
افزودنی زودگیر بتن

افزودنی زودگیر بتن

به طور کلی کاهش مقاومت با افزایش میزان افزودنی زودگیر بتن رخ میدهد و رنج نسبت های سنگدانه به سیمان در مخلوط ها که می تواند اسپری شود محدود است و نسبت وزنی که به طور معمول در امور تعمیراتی استفاده میشود 1:5/3 و 1:4 است . مخلوط ها برای فرایند خشک به راحت...
قابلیت های سوپر روانساز بتن

قابلیت های سوپر روانساز بتن

روش مصرف سوپر روانساز بتن این است که بهترین دز مصرفی با آزمایش در کارگاه با مصالح یا بتن موجود میباشد و میتوتن با بخش کوچکی از آب اختلاط بتن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد که از اثرات این مواد میتوان به افزایش مقاومت فشاری بتن ، ساخت و حمل بتن در مسافت...
سوپر روان کننده بتن

سوپر روان کننده بتن

سوپر روان کننده بتن قادر هستند تا مقدار آب اختلاط را به میزانی بیش از 12% کاهش دهند در حالیکه روان کننده بتن باید قادر باشند میزان آب اختلاط را حداقل تا 5% کاهش دهند و به طور کلی استفاده از مقادیر زیاد روان کننده بتن موجب کندگیر شدن مخلوط بتنی میشود و ...
ابر روان کننده بتن چیست و چگونه عمل میکند ؟

ابر روان کننده بتن چیست و چگونه عمل میکند ؟

ابر روان کننده واژه ای است که برای فوق روان کننده های قوی و یا کاهنده های بسیار قوی بکار میرود و معمولا پلی کربوکسیلاتها را در بر میگیرد و این مواد از جمله میتواند به کاهش 35 درصدی آب مورد نیاز بتن برای دستیابی به روانی معین منجر گردد و بدین ترتیب با چ...
روانساز بتن چیست ؟

روانساز بتن چیست ؟

به طور کلی مواد افزودین بتن به دودسته مواد افزودنی شیمیایی و مواد افزودنی معدنی تقسیم میشوند و دارای انواع گوناگونی بر اساس شرایط محیطی که مورد استفاده قرار میگیرد میباشد مانند فوق روان کننده های بتن و روانساز بتن که بای در کنار بتن قرار گیرد تا خاصیت ...
فوق روان ساز بتن و طریقه مصرف آن

فوق روان ساز بتن و طریقه مصرف آن

استفاده از فوق روان ساز بتن فرصت صرفه جویی در طرح اختلاط بتن را بوجود می آورد ، ماله کشی و پرداخت سطح را کاهش میدهد و مشکلات بتن ریزی در هوای گرم را کاهش میدهد این امر با بهبود و کارایی بتن همراه است و توصیه میشود برای استفاده از مواد فوق روان ساز بتن ...
علت ایده ال بودن فوق روان کننده بتن

علت ایده ال بودن فوق روان کننده بتن

از فوق روان کننده بتن پرکاربرد میتوان به مدل ADMIX SR340 اشاره نمود که دارای خاصیت پخش شوندگی خوبی میباشد و آن را تبدیل به افزودنی ایده ال برای تولید بتن های توانمند نموده است و به خصوص در طرح هایی که نسبت آب به سیمان خیلی کم باشد میتوان به کمک این محص...
استفاده و کاربرد مواد افزودنی بتن

استفاده و کاربرد مواد افزودنی بتن

استفاده و کاربرد مواد افزودنی بتن به منظور ایجاد و خواص و ویژگی های خاص در بتن مورد استفاده قرار میگیرد و روان کننده ها در انواع مختلف وجود دارند و دارای تفاوت هایی نیز میباشند و کاربرد مواد افزودنی بتن با هدف میزان روانی در بتن مورد استفاده قرار میگیر...
فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات

فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات

سوپر روان کننده بتن یا فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات روان کننده بتن مایع بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده می باشد که برای ساخت بتن های ویژه طراحی شده است و برای ساخت بتن هاب خود تراز و خود متراکم و بتن هایی که الزامات آیین نامه ای آن به حدا...
حباب سازی روان کننده بتن

حباب سازی روان کننده بتن

استفاده از مقادیر معمول برخی از کندگیر کننده و یا روان کننده بتن باعث ایجاد 2 تا 3 درصد حباب هوا در بتن تازه خواهد شد و افزودنی ها بر پایه لیگنوسولفونات میتوانند 2 تا 6 درصد هوای محبوس در بتن ایجاد کنند و استفاده از مقادیری بیش از مقادیر پیشنهادی توسط ...