آخرین اخبار

افزودنی زودگیر بتن

افزودنی زودگیر بتن

به طور کلی کاهش مقاومت با افزایش میزان افزودنی زودگیر بتن رخ میدهد و رنج نسبت های سنگدانه به سیمان در مخلوط ها که می تواند اسپری شود محدود است و نسبت وزنی که به طور معمول در امور تعمیراتی استفاده میشود 1:5/3 و 1:4 است . مخلوط ها برای فرایند خشک به راحت...
قابلیت های سوپر روانساز بتن

قابلیت های سوپر روانساز بتن

روش مصرف سوپر روانساز بتن این است که بهترین دز مصرفی با آزمایش در کارگاه با مصالح یا بتن موجود میباشد و میتوتن با بخش کوچکی از آب اختلاط بتن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد که از اثرات این مواد میتوان به افزایش مقاومت فشاری بتن ، ساخت و حمل بتن در مسافت...
سوپر روان کننده بتن

سوپر روان کننده بتن

سوپر روان کننده بتن قادر هستند تا مقدار آب اختلاط را به میزانی بیش از 12% کاهش دهند در حالیکه روان کننده بتن باید قادر باشند میزان آب اختلاط را حداقل تا 5% کاهش دهند و به طور کلی استفاده از مقادیر زیاد روان کننده بتن موجب کندگیر شدن مخلوط بتنی میشود و ...
ابر روان کننده بتن چیست و چگونه عمل میکند ؟

ابر روان کننده بتن چیست و چگونه عمل میکند ؟

ابر روان کننده واژه ای است که برای فوق روان کننده های قوی و یا کاهنده های بسیار قوی بکار میرود و معمولا پلی کربوکسیلاتها را در بر میگیرد و این مواد از جمله میتواند به کاهش 35 درصدی آب مورد نیاز بتن برای دستیابی به روانی معین منجر گردد و بدین ترتیب با چ...
روانساز بتن چیست ؟

روانساز بتن چیست ؟

به طور کلی مواد افزودین بتن به دودسته مواد افزودنی شیمیایی و مواد افزودنی معدنی تقسیم میشوند و دارای انواع گوناگونی بر اساس شرایط محیطی که مورد استفاده قرار میگیرد میباشد مانند فوق روان کننده های بتن و روانساز بتن که بای در کنار بتن قرار گیرد تا خاصیت ...
فوق روان ساز بتن و طریقه مصرف آن

فوق روان ساز بتن و طریقه مصرف آن

استفاده از فوق روان ساز بتن فرصت صرفه جویی در طرح اختلاط بتن را بوجود می آورد ، ماله کشی و پرداخت سطح را کاهش میدهد و مشکلات بتن ریزی در هوای گرم را کاهش میدهد این امر با بهبود و کارایی بتن همراه است و توصیه میشود برای استفاده از مواد فوق روان ساز بتن ...
علت ایده ال بودن فوق روان کننده بتن

علت ایده ال بودن فوق روان کننده بتن

از فوق روان کننده بتن پرکاربرد میتوان به مدل ADMIX SR340 اشاره نمود که دارای خاصیت پخش شوندگی خوبی میباشد و آن را تبدیل به افزودنی ایده ال برای تولید بتن های توانمند نموده است و به خصوص در طرح هایی که نسبت آب به سیمان خیلی کم باشد میتوان به کمک این محص...
استفاده و کاربرد مواد افزودنی بتن

استفاده و کاربرد مواد افزودنی بتن

استفاده و کاربرد مواد افزودنی بتن به منظور ایجاد و خواص و ویژگی های خاص در بتن مورد استفاده قرار میگیرد و روان کننده ها در انواع مختلف وجود دارند و دارای تفاوت هایی نیز میباشند و کاربرد مواد افزودنی بتن با هدف میزان روانی در بتن مورد استفاده قرار میگیر...
فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات

فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات

سوپر روان کننده بتن یا فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات روان کننده بتن مایع بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده می باشد که برای ساخت بتن های ویژه طراحی شده است و برای ساخت بتن هاب خود تراز و خود متراکم و بتن هایی که الزامات آیین نامه ای آن به حدا...
حباب سازی روان کننده بتن

حباب سازی روان کننده بتن

استفاده از مقادیر معمول برخی از کندگیر کننده و یا روان کننده بتن باعث ایجاد 2 تا 3 درصد حباب هوا در بتن تازه خواهد شد و افزودنی ها بر پایه لیگنوسولفونات میتوانند 2 تا 6 درصد هوای محبوس در بتن ایجاد کنند و استفاده از مقادیری بیش از مقادیر پیشنهادی توسط ...
علل کاربرد مواد افزودنی روان کننده

علل کاربرد مواد افزودنی روان کننده

مواد افزودنی روان کننده بتن به سه منظور در بتن بکار میرود : 1-در بتن با نسبت آب به سیمان برابر با بتن شاهد ، باعث افزایش روانی بتن شده و بتن را بدون کاهش مقاومت ، کارپذیر میکنند 2 - در بتن با نسبت آب به سیمان کمتر نسبت به بتن شاهد روانی کافی را بهبتن م...
قدرت ابر روان کننده بتن در بتن های نیمه شل

قدرت ابر روان کننده بتن در بتن های نیمه شل

ابر روان کننده بتن در ایده ال ترین شرایط قدرت کاهش آبی حداکثر 35% تا 45% را دارند و قدرت این ابر روان کننده ها در بتن های نیمه شل تا 30 % محدود میشود و عموما این مواد به شکل مایع هستند . اسیدهای پلی کربوکسیلیک هیدروکسیلاتی و مواد اتری ، همینطور اکریلات...
مواد افزودنی بتن و عملکرد آن

مواد افزودنی بتن و عملکرد آن

به طور کلی مواد افزودنی بتن را برای افزایش کیفیت مطلوب بتن ، کاهش نارسایی و یا تغییر برخی از مشخصه های بتن به آن اضافه میگردد و از مهم ترین مواد افزودنی بتن روان کننده و فوق روان کننده هستند که عملکرد اصلی مواد افزودنی روان کننده افزایش کارایی بتن و مل...
عملکردهای گروت چیست ؟

عملکردهای گروت چیست ؟

گروت باید قوام یافته و سیال باشد و و در حالت معولی جاری شود و گروت نباید دچار جداشوندگی آب و سنگدانه از هم شود و ته نشین نشود و گروت نباید دچار جمع شدگی قابل ملاحظه ای شود و کروت باید در حداقل زمان به مقاومت مطلوبی دست یابد و اگر مخلوط گروت در کارگاه س...
مواد افزودنی بتن چیست و شامل چیست ؟

مواد افزودنی بتن چیست و شامل چیست ؟

مواد افزودنی بتن موادی هستند که علاوه بر آب ، سیمان و سنگدانه به مقدار جزئی حداکثر 5 درصد وزن سیمان در زمان اختلاط به بتن اضافه میشوند و موجب اصلاح برخی از خواص بتن تازه یا سخت شده میشوند و عملکرد مواد افزودنی مانند روان ساز بتن و روان کننده بتن بدین ص...